2022-10-28

Nära möte


 med en gråhäger.

2 kommentarer: