2019-04-03

En dubbelexponering

från hornborgarsjön, kajor svanar och tranor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar