2014-05-19

Kanske kan det

ibland vara bra att veta vad som händer bakom ryggen...denna lilla bock var fullt fokuserad på fotograf med hund.